NEOLINE X-COP 9100s GT – hybrid (dashCam/radardetektor)

kr 4.999,00 inkl.Mva

Neoline X-COP 9100s GT

verdens første hybrid, som er en dashcam utstyrt med en unik internasjonal GPS-radardatabase, som informerer om kommende hastighetsradarer og også oppdager bærbare politiradarer samt undercover politibiler. 9100s GT er i stand til å oppdage alle radarene i K -båndet (Europa, USA, CIS, etc.), Ka -bandet (Europa, Israel, USA) og det spesielle M -båndet (Europa). Disse båndene brukes av slike radarer som Multanova 6F, Multa Radar. Videre har GT -versjonen av 9100 -er muligheten til å oppdage Gatso RT3/RT4 -radarer.

 

NEOLINE X-COP 9100s

– andre snakker om ekstra-utstyr –  vi sier; alt STANDARD!

Alt ligger i esken for bruk av kamera med en gang – Plug & play!

 

 

Pris kr Kr 4999,- fraktfritt

 

 

Ikke på lager, tilgjengelig som restordre

Kjøp nå med

Beskrivelse

Neoline X-COP 9100s GT hybrid

 

 

 

 

NEOLINE X-COP 9100s GT –

fraktfritt levert til sluttbrukere

 

 

PERFECT DAY AND NIGHT QUALITY VIDEO

Kraftig Ambarella-CPU, 6 lag med glass i objektivet og en Sony-sensor som gir opptak av høy kvalitet.

En god vidvinkel på 135 grader gjør at fire veibaner og en veikant kan fanges opp på opptaket.

Automatisk nattmodus hjelper deg med å se alle detaljene på de mørke delene av veien om natten. Modusen aktiveres basert på tidsinnstillingene i menyen. Nattmodus er også viktig ved filming om natten når bilen står parkert, kamera settes automatisk igang når “parkingsvaktens” (Parking mode/Sentry mode) bevegelses-sensorer oppdager mistenkelige bevegelser i kameraets vidvinkel.

 

 

MULTA RADAR CD/CT -DETEKSJON

Neoline X-COP 9100s er verdens første hybrid som oppdager Multa Radar CD og CT.

Denne typen radarer er mye brukt i Europa. Disse radarene har en unik signalstruktur som krever en spesiell plattform for deteksjon. For brukerens bekvemmelighet oppdager enheten Multa Radar i et spesielt M -bånd, slik at brukeren blir advart om slik radar.

 

 

 

Z-SIGNATURE FILTER

For å eliminere falske varsler, spesielt fra sensorer for blindsonen til andre biler, brukes Neolines egen utviklet Z-signaturfilter. I motsetning til lignende teknologier er det ingen falsk blokkering av ekte politiradarer.

 

TRAFIKKONTROLL-KAMERAER

Neoline X-COP 9100s varsler om alle trafikkontrollkameraer og

advarer på forhånd om slike typer kontroll som:

– Kjøring på offentlig kjørefelt
– Radarer oppdager «i ryggen»
– Kjøring i veikryss
– Kjøring på fotgjengerfelt

 

FREKVENSVALG

Hybridmenyen inneholder en frekvensvalg-funksjon. Avhengig av bruksland, endrer hybriden deteksjonsinnstillingene i forskjellige frekvensområder, og kutter også falske signaler mer effektivt.

For ekspertbrukere er en detaljert justering av hybrid mulig, opptil og med frakobling av bestemte frekvenser innenfor K- og Ka -områdene, ved hjelp av oppsett-filen.

 

INTELLIGENT BEHANDLING AV TRIP TRACK/streknings ATK KAMERAER (fotobokser)

Et særtrekk ved Neoline X-COP 9100s er den intelligente behandlingen av Trip Track-kameraer.
Algoritmen som er installert i hybriden, gir et varsel når brukeren forlater overvåket område, varsler om hastighet, behandler andre GPS-punkter korrekt i det kontrollerte området, etc.

I Norge er det over 30 snittfart-målinger (streknings-ATK) ved at bilens snittfart måles mellom 2 fotobokser.

 

Viktig varsel om snittfart på din bil ved streknings-ATK

Ved hjelp av GPS-modulen gir NEOLINE X-COP 9100s deg varsel om bilens fart.

Dette gjør den ved å behandle GPS-punktene å beregner bilens reelle snitthastighet ved å kalkulere avstand og tid som er kjørt mellom de to fotoboksene.

Det betyr at ved streknings-ATK mellom 2 fotobokser beregner Neoline dashCam din bils eksakte snitthastighet,  slik at du kan slippe bot i de tilfellene du må justere farten ned ved kjøring i måle-sonen.

Streknings-ATK har vist seg å være effektivt å har vært med på å få ned antall ulykker, på grunn av dette blir det nye streknings-ATK etablert hver år.

 

Mer detaljert info om X-COP 9100s sin intellektuelle prosessering av snittfart måling av din bil

Den karakteristiske egenskapen til Neoline X-COP 9100s er smart behandling av fotobokser som skjer som følger:

– Stemmevarsling og på skjermen viser avstand til første fotoboks.

– Etter å ha passert 1. fotoboks vil avstand til den 2.fotoboksen vist på skjermen

– Informasjon vises om nåværende gjennomsnittshastighet sammen med avstand til fotoboks nummer 2

– Lyd-advarsel hvis gjeldende gjennomsnittshastighet overskrider det tillatte for din bil.

– Etter at du har passert den andre fotoboksen vil du motta melding om at snittfart-målingen er slutt.

– Når veistrekningen med snittfart-måling er passert, vil Х-СОР 9100s resettes

– Hvis du stopper mellom to fotoboksene, vil snitthastigheten fortsatt bli vist på skjermen.

 

SLÅ AV К BAND I BYMODUS

Brukeren kan slå av K -båndet i CITY -modus. Dette er faktisk for kjøring i storbyer der det ikke er mobile radarsystemer, men det er mange falske svar. Ved å slå av K -båndet i CITY -modus, vil brukeren bare få informasjon fra GPS -databasen. Ikke glem å bytte til HIGHWAY- eller TURBO -modus når du kjører utenfor byen.

STILLE OG FARLIG SONE

Brukeren kan legge til spesielle soner i hybriden. Stille sone – en sone med et stort antall falske svar. Slike soner ligger ofte i nærheten av bensinstasjoner og butikker med automatiske dører.
Farlig sone – en sone som inkluderer plassering av politiradarer (hvis de ikke er lagret i den nåværende databasen), travle kryss, fartshumper, etc.
Neste gang på dette stedet vil en hybrid varsle brukeren umiddelbart med et varselsignal.

Radiusen til sonene kan angis i enhetsmenyen.

 

SLÅ PÅ SPESIFIKKE GPS -PUNKTER

Innstillingsfleksibilitet gjør det mulig å slå på og av bestemte GPS -punkter som trafikkontrollposter, “Trip track” (streknings-ATK) systemkameraer, standard Strelka -radarer, dummy -radarkomplekser og så videre.

 

GPS -MELDING AVSTAND

Avstand til varselmelding om politiradarer i GPS -basen kan angis av brukerens preferanser:

1) I henhold til databasens verdi – produsenten tildeler en forfallende verdi i meter til hvert kamera når GPS -basen er ansvarlig for varselet.

2) I henhold til denne verdien som er angitt i innstillingene, vil hvert kamera i GPS -basen bli tildelt en valgfri verdi: 300 m – 900 m.

3) Etter bilens nåværende hastighet – jo høyere hastighet er,  jo lengre avstand er det at brukeren blir informert om politiets radar.

 

SKJULT INSTALLASJON

Ved å plassere en hybrid øverst i frontruten, blir den nesten usynlig utenfra.

I tillegg er strømkabelen koblet direkte til holderen (Smart-Charging-Plus) slik er enheten meget enkel å demontere ved risiko for tyveri eller annet.

MADE IN КOREA

Neoline X-COP 9100s er produsert av ledende koreanske eksperter innen bilelektronikk for å øke trafikksikkerheten.
Neoline X-COP 9100s har den perfekte kombinasjonen av koreansk kvalitet og pålitelighet.

 

PARKERINGSMODUS

Neoline X-COP 9100s kan automatisk aktivisere parkeringsmodus når motoren slås av.
Dette krever en Neoline sikringsledning 3 -pins (inkludert) og direkte tilkobling av hybriden til bilens strømforsyning nettverk.

 

UNIK EXD PLUS -MODUL

Enheten har en integrert ultrasensitiv modul EXD Plus, som gir maksimal avstand til politiradaroppdagelse i K-, Ka- og M -bånd. Enheten er spesielt effektiv i Turbo-modus, og advarer om laveffektradarer rettet mot baksiden av bilen, for eksempel Gatso, Multanova 6F, Multa Radar, etc. Turbo-modus slås på automatisk når en bestemt hastighet oppnås.

SLÅ AV RADARMODULEN

Når vi utviklet Neoline X-COP 9100s, tok vi hensyn til lovgivningens begrensninger i forskjellige land når det gjelder bruk av radardetektorer. Dermed kan radarenheten enkelt kobles fra ved enkel håndbevegelse, og enheten vil fortsette å fungere som en GPS -informatør. I tillegg har enheten en svært effektiv beskyttelse mot Spectre 4 og Specter Elite RDD -enheter, mye brukt i Europa.

 

WORLDWIDE GPS DATABASE

Neoline-enheter har innebygd radar- og kameradatabase som inneholder data fra mer enn hundre tusen fotobokser rundt om i verden (Europa, USA, Israel, Midtøsten, Tyrkia, Australia, etc.). Databasen oppdateres jevnlig på www.neoline.no. Hybriden har innebygde GPS- og GLONASS-moduler for den raskeste og mest nøyaktige lokaliseringen.

 

BEVEGELSESKONTROLL

For å slå av lyd- og stemmevarsler når du nærmer deg radaren, må du bare holde en hånd foran hybridskjermen. Motion Control -teknologien reagerer på bevegelser og slår på lyden igjen om 6 sekunder etter at varselet er fullført.

 

NY X-COP-MODUS

Den nye X-COP-modusen er nært forbundet med automatisk bytte av frekvensområder, følsomhetsmoduser og falske responsfiltre, avhengig av bilens hastighet.

К BANDINNSTILLINGER

Erfarne brukere kan justere K -båndet basert på kunnskap om frekvensene for politiradarer som fungerer i bruksområdet.
Bred frekvens fra 23.900 til 24.250 GHz – standardinnstillingen for å oppdage alle politiradarer i K -båndet.
Smal – frekvens fra 24.050 til 24.195 GHz – for å redusere antall falske svar.
Super smal – frekvens fra 24.050 til 24.125 GHz – for å minimere antall falske svar.

 

STEMMELDING OM 45 TYPER POLITI-RADARER

Neoline X-COP 9100s vil varsle om politiradartype, tillatt hastighet, informasjon om avstand til en radar og gjennomsnittlig hastighet ved påvisning av «Trip track» (streknings-ATK).
Databasen inneholder 45 forskjellige radartyper. Nye radarer legges raskt til i databasen og er tilgjengelig i oppdatering til nye GPS-databaser.

 

HASTIGHETSBASERTE MELDINGER

GPS uten lydvarsel – hvis bilhastigheten er lavere enn fartsgrensen i denne omkretsen, vil det ikke bli utført lyd- og talevarsler for radarer fra GPS -databasen.
RD uten lydvarsel – hvis bilhastigheten er lavere enn fartsgrensen i denne omkretsen, vil ikke lyd- og talevarsler for radarer bli utført av radiomodulen.

 

TOPPHASTIGHET

Denne funksjonen hjelper ikke å overskride fartsgrensen som brukeren har angitt. Her er det brukeren som angir hastigheten, og når brukeren overskrider den, vil lydadvarselen om for høy hastighet bli hørt.

Denne funksjonen er ikke koblet til GPS -basen og fungerer uten politiradardeteksjon.

IPS -DISPLAY OG LETT BERØRINGSGRENSESNITT

Neoline X-COP 9100s har en ny lys IPS-skjerm som er perfekt lesbar fra alle synsvinkler.
EASY TOUCH -grensesnittet gir mulighet for visning og administrering av videoopptak. I deteksjonsmodus får brukeren fullstendig informasjon om:

– type politiradar
– type trafikkontroll
– avstand til GPS -punktet
– gjennomsnittshastighet (streknings-ATK)
– fartsgrense
– typen innkommende signal
– signaleffekt
– gjeldende bilhastighet
– nåværende tid
– farlig sone og stille sone

 

DEMOMODUS

For enkelhets skyld demonstrerer en DEMO-modus hybridfunksjonene (lyd- og stemmevarsler, indikasjoner på skjermen).
Enheten vil gå ut av DEMO-modus etter at alle varsler og indikasjonssykluser er fullført.

 

 

OPPDATERING AV PROGRAMVARE OG GPS -DATABASE

Når ny programvare og GPS -databaser blir tilgjengelige, må brukeren oppdatere dem på Micro SD-minnekort. Den nyeste programvaren og GPS-databasen inneholder nylige installerte politiradarer og kameraer. Følg de offisielle programvareoppdateringene på www.neoline.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS DATABASE OVER FOTOBOKSER (punkt-ATK)

NEOLINE X-COP R700 har GPS-modul med GLONASS som raskt søker opp av satellitter for lokalisering av bilen og koordinerer fotobokser i basen slik at den kan advare sjåføren i god tid før fartsmålingen finner sted.

 som har fanget opp koordinater av fotobokser som er forhåndsinstallert i GPS-databasen.

NEOLINE X_COP R700 med GPS-modul inneholder informasjon om fotobokser i tillegg til Norge også i øvrige Europa samt Hviterussland, Ukraina, Russland, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan og Armenia. Databasen kan lastes ned fritt når nye oppgraderinger blir tilgjengelige

I Norge er det nesten 300 enkeltstående fotobokser, eller punkt-ATK som det heter på fagspråk

Se Broom artikkel her

 

 

 

 

 

I Norge er det over 30 snittfart-målinger (streknings-ATK) ved at bilens snittfart måles mellom 2 fotobokser.

 

Viktig varsel om snittfart på din bil ved streknings-ATK

Ved hjelp av GPS-modulen gir NEOLINE X-COP R700 deg varsel om bilens fart.

Dette gjør den ved å behandle GPS-punktene å beregner bilens reelle snitthastighet ved å kalkulere avstand og tid som er kjørt mellom de to fotoboksene.

Det betyr at ved streknings-ATK mellom 2 fotobokser beregner Neoline dashCam din bils eksakte snitthastighet,  slik at du kan slippe bot i de tilfellene du må justere farten ned ved kjøring i måle-sonen.

Streknings-ATK har vist seg å være effektivt å har vært med på å få ned antall ulykker, på grunn av dette blir det nye streknings-ATK etablert hver år.

 

 

 

 

Mer detaljert info om X-COP R700 sin intellektuelle prosessering av snittfart måling av din bil

Den karakteristiske egenskapen til Neoline X-COP R700 er smart behandling av fotobokser som skjer som følger:

– Stemmevarsling og på skjermen viser avstand til første fotoboks.

– Etter å ha passert 1. fotoboks vil avstand til den 2.fotoboksen vist på skjermen

– Informasjon vises om nåværende gjennomsnittshastighet sammen med avstand til fotoboks nummer 2

– Lyd-advarsel hvis gjeldende gjennomsnittshastighet overskrider det tillatte for din bil.

– Etter at du har passert den andre fotoboksen vil du motta melding om at snittfart-målingen er slutt.

– Når veistrekningen med snittfart-måling er passert, vil Х-СОР R700 resettes

– Hvis du stopper mellom to fotoboksene, vil snitthastigheten fortsatt bli vist på skjermen.

 

 

 

 

KONTROLLKAMERER

Neoline X-COP R700 hybrid informerer om trafikk-overvåkning kameraer som:

– Kontroll av offentlig kommunikasjon

– Foto-fiksering av trafikk-bevegelse

– Lyskryss

– Gangfelt

 

 

 

 

 

 

KONTRAST IPS DISPLAY

X-COP 9100s er utstyrt med 2 tommers skjerm med IPS-sensor.

Informasjon på skjermen er tydelig sett i alle værforhold og nesten i alle synsvinkler:

– Tillatte hastighet for veistrekningen man kjører på

– Type innkommende signal

– Signalstyrke

– Nåværende bilhastighet

– Gjennomsnittlig bilhastighet

– Avstand til GPS-punkt

– Nåværende tid

 

 

 

 

 

 

Denne modellen har også “Parking mode” eller  “Sentry Mode”  , eller på godt norsk “Parkeringsvakt”*

Dette består av bevegelses-sensorer som registrerer mistenkelige bevegelser foran linsen når bilen er parkert.

 

*OBS! ” Parking mode” – Dette krever “proff-instalasjon” for at kamera skal gå i aktiv modus når tenning er avslått, kamera må da tilkobles til et konstant-strøm punkt.

Kabel for proff instalasjon følger med på X-COP 9100s GT

Tekniske spesifikasjoner:

Specifications
 • Processor: Ambarella
 • Sensor: Sony
 • Screen: 2-inch IPS display
 • Resolution: Full HD 1920*1080 (30 fps)
 • Viewing angle: 135°, 6 glass lenses
 • Long-distance ultrasensitive EXD Plus module (К and Ка bands)
 • Detects GATSO RT3/RT4
 • Multa Radar CD, CT and CD moving detecting (М band)
 • Detecting signals of wide range of frequencies (К, М, Ка, Laser, Strelka)
 • Selection of frequencies depending on the region of the hybrid’s use (Europe, World, USA, Israel, CIS, PRO1, PRO2)
 • Z-signature filter
 • Ка filter
 • К band adjusting: wide, narrow, super narrow
 • Worldwide police radars GPS database: Europe, USA, Israel, CIS, Turkey, Middle East, Australia. (For a complete list of countries, see neoline.com)
 • Traffic control cameras notification (bus lane, radars directed in the back of the car, curve, crossroads, traffic lights, pedestrian crossing)
 • Intelligent processing of Trip Track cameras
 • Displaying current distance to the camera, speed, speed limit, average speed, signal power, name of the camera and type of traffic control on the screen
 • Modes: CITY, HIGHWAY, TURBO, Х-СОР
 • AUTOTURBO – automatic TURBO mode enabling
 • Switching off K band in the CITY mode
 • GPS or RD module priority
 • GPS/RD without sound alert in advance – setting the speed until which sound and voice alerts regarding radars from the GPS database and radars detecting will not be made
 • Maximum speed
 • Speed limit at the road section
 • Adding Silent Zone and Dangerous Zone
 • Adjusting Silent Zone and Dangerous Zone ranges
 • Switching on of specific GPS points
 • Voice alerts about 45 police radar types
 • Volume / brightness adjustment
 • Auto mute
 • Measurement system: km / h or mph
 • Detection distance: up to 2,5 km
 • Protection against Spectre 4 / Spectre Elite
 • Auto-dimming display
 • Sound notification
 • Adjusting the volume (9 levels)
 • Sound recording inside the car
 • Battery charge indicator
 • Adjust definition, contrast, exposure and video quality
 • 3 recording modes (standard, emergency, parking mode)
 • Cyclic recording
 • Device video functions: play / lock / rewind and copy
 • Adjustment of G-sensor and motion sensor (while driving and parking)
 • Parking mode
 • Voice alerts for satellites
 • GPS time synchronization
 • State number, speed, date and time are fixed in a video
 • 2 types of screensaver: “speedometer” and “dark”
 • Automatic night recording mode
 • Protecting the car battery: the hybrid turns off when the battery voltage drops below the set threshold
 • Voice prompts in Russian, English, Lithuanian
 • Memory card formatting
 • Software version displayed on the screen
 • Battery (220мА, 5C, 3.7В)
 • Video format: MP4
 • Framing rate: 30 fps
 • Driving mode recording tine: 1-5 min
 • Accident recording time: 10 seconds before accident ~ 50 seconds after accident
 • 2 memory card slots: MicroSD (SDHC: 2 GB ~ 32 GB, SDXC: 128 GB), class 10
 • G- sensor
 • Motion sensor
 • DEMO mode
 • Input power: DC 12В ~ 24В
 • Power usage: 400мA ~ 500мA
 • Dimensions (mm): 94 (length) * 73 (width) * 46 (height)
 • Working temperature: -10°C ~ 60°C
 • Made in Korea

Esken inneholder:

 • Neoline X-COP 9100s
 • Smart Click Plus aktiv holder med konstant lading, festes med 3M tape
  • Hurtig til/frakobling – enkel demontering av  enhet , holder og strømkabel blir sittende
 • Strømkabel for sigaretttenner-kontakt
 • Neoline 3 pins kabel med sikring, kontinuerlig 12V for parkeringsmodus til bilens elektriske nettverk
 • Oppbevarings veske
 • Feste for kabel
 • Ekstra 3M tape
 • Verktøy for fjerning av 3M tape
 • Manual

 

 

Veibel as anbefaler alltid forbrukere å sjekke lokale bestemmler vedrørende bruk av radar-detektor og bilkamera.

Land i europa har forskjellige lover og regler og alltid fornuftig og spørre lokel politi om hva er tillatt.

Forsikringselskaper oppfordrer å benytte dashCam da opptak kan være avgjørende for skyldspørsmål i trafikksituasjoner og ikke minst kan det forenkle saksbehandlingen.

Se artikler her : Sandefjords Blad

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “NEOLINE X-COP 9100s GT – hybrid (dashCam/radardetektor)”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.