NEOLINE X-COP 9300s – hybrid (dashCam/radardetektor)

kr 4.999,00 inkl.Mva

Neoline X-COP 9300s

NEOLINE X-COP 9300s-en hybrid med et forstørret horn for bedre deteksjon av moderne laveffektradarer, en forstørret GPS-antenne for presis geolokalisering.

Skjerm rettet mot sjåføren, en FULL HD opptaksoppløsning, en utvidet konfigurasjon og et utmerket pris-ytelsesforhold gjør denne enheten til en av de beste hybrider som eksisterer på markedet.

 

NEOLINE X-COP 9300s

– andre snakker om ekstra-utstyr –  vi sier; alt STANDARD!

Alt ligger i esken for bruk av kamera med en gang – Plug & play!

 

 

 

Pris kr Kr 4999,- fraktfritt

 

 

Ikke på lager, men kan restbestilles

Vipps
Produktnummer: 1621131783 Kategorier: , , , , , , , Stikkord:

Beskrivelse

NEOLINE NEW X-COP 9300s

 

 

 

 

NEOLINE X-COP 9300s –

 

 

For å eliminere falske varsler, spesielt fra sensorer for blindsonen til andre biler, brukes Neolines egen utviklet Z-signaturfilter. I motsetning til lignende teknologier er det ingen falsk blokkering av ekte politiradarer.

Z-SIGNATURE FILTER

Serves to eliminate false alarms, especially from sensors of dead zones of other vehicles. At the

same time, unlike similar technologies from other manufacturers, there is no false blocking of signals
from real police radars.

 

 

DRIVER POINTED DISPLAY

Designfordelen med NEOLINE X-COP 9300s er displayet rettet mot sjåføren. Vinkelen på
rotasjonen av skjermen er optimal og forbedrer lesbarheten til skjermen selv i solskinn
vær, og rammene rundt skjermen forhindrer gjenskinn.

The design advantage of NEOLINE X-COP 9300s is the display directed to the driver. The angle of

rotation of the display is optimal and improves the readability of the display even in sunny
weather, and the frames around the display prevent glare.

Enheten har en innebygd spesiell GPS-antenne for nøyaktig posisjonering uavhengig av område. Antennen er større enn tidligere (25 × 25 mm), plassert rett under toppdekselet på enheten, dette sammen med en kraftig GPS -modul, gir en rask og stabil forbindelse til satellittene.

 

INCREASED GPS ANTENNA

The device has a built-in special GPS antenna for the most accurate positioning in any area. The antenna has an increased size of 25×25 mm, located directly under the top cover of the case, which,
along with a powerful GPS module, provides a fast and stable connection to satellites.

 

BESKYTTELSE MOT UTFORDRENDE VÆR

NEOLINE X-COP 9300s er utstyrt med en superkondensator.

I motsetning til et standardbatteri, er superkondensator mer stabil sikker drift av enheten ved lave og høye temperaturer samt lengere levetid.

Takket være superkondensatoren er mange typiske problemer løst: overoppheting,
eksplosjonsfare for batteriet, tap av de “siste” filer.

PROTECTION AGAINST COMPLICATED WEATHER

NEOLINE X-COP 9300s is equipped with a supercapacitor. Unlike a standard battery, the

supercapacitor ensures stable operation of the device at low and high temperatures and has a long
service life. Thanks to the supercapacitor, many typical problems have been solved: overheating,
explosion hazard of the battery, loss of the “last” files.

 

3M MONTERING MED AKTIV STRØMFORSYNING

Enheten leveres med en spesiell holder med aktiv strømforsyning (Neoline H91 3M
Power) på 3M tape, hybriden festes godt på frontruten og det lar seg gjøre å rotere enheten 180 grader for å filme inne i bilen. For å koble til en holder, finnes det spesielle kontakter i
enhetshuset, i festekontakten.

Strømkabelen kobles direkte til holderen, det er ikke nødvendig å koble kabelen til/fra enheten hver gang enheten tas av/settes på.

3M MOUNTING WITH ACTIVE POWER SUPPLY

The set with the device comes with a special mount with active power supply (Neoline H91 3M
Power) on 3M tape, which firmly fixes the hybrid on the windshield and allows you to rotate the device 180 degrees for shooting inside the car. To connect a mount, special contacts are provided in
the device housing, in the mount connector. The power cable plugs directly into the mount, there is no need to connect the cable to the device every time.

 

Inkludert i esken finner du en spesiell 12 / 24V Neoline sikringsledning 3 -pins strømkabel
designet for å koble til hybriden direkte til kjøretøyets innebygde strømnettverk.

“Parkeringmodus” – når motoren er slått av, vil GPS-en og radarmodulen bli deaktivert, mens DVR -en fortsetter å fungere og er koblet til bilens elektriske nettverk.

Etter den angitte tiden går hybriden inn i parkeringsmodus.
Når G-sensoren utløses, vil video bli spilt inn i “Parkeringmappen”.

FUSE CORD 3 PIN AND PARKING MODE

Included with the device you will find a special 12 / 24V Neoline Fuse Cord 3 Pin power cable

designed to connect the hybrid directly to the vehicle’s on-board network. “Parking” mode – when the
engine is off, the GPS and the radar module will be disabled, while the DVR continues to work and is
connected to the vehicle’s electrical network. After the set time, the hybrid will enter Parking mode.
When the G-sensor is triggered, video will be recorded to the “Parking” folder.

 

AUTOTURBO

Brukeren av denne funksjonen trenger ikke bekymre seg for å bytte til en mer sensitiv deteksjon. Hybriden endrer automatisk den nåværende følsomhetsmodusen til Turbo-modus når den innstilte hastigheten er nådd. Så brukeren kan stille stillemodus “City”, og når
Når du kommer inn på motorveien og når en hastighet, for eksempel 90 km / t, vil langdistanse-modusen “Turbo” slås på automatisk.

 

Using this function, the user does not need to worry about switching to a more sensitive detection
mode when entering the track. The Hybrid will automatically change the current sensitivity mode to Turbo mode when the set speed is reached. So the user can set the quiet mode “City”, and when entering the highway and reaching a speed, for example, 90 km / h, the long-range mode “Turbo” will automatically turn on.

 

FIRMWARE AND GPS BASE UPDATE

Når ny firmware og GPS-baser utkommer, må du oppdatere dem ved hjelp av et Micro SD
minnekort. Den siste firmwaren og GPS-base lar deg ikke gå glipp av de nylig installerte
politiradarer og kameraer.
Følg de offisielle firmware-oppdateringene på nettstedet www.neoline.com

When new firmware and GPS bases are released, you need to update them using a Micro SD
memory card. e latest firmware and GPS base will allow you not to miss the newly installed
police radars and cameras.
Follow the official firmware updates on the website www.neoline.com

 

VIDEO RECORDING

Hybriden tar opp i Full HD-oppløsning med støtte for bithastigheter opptil 20 Mbps. Linse med flere lag optikkglass
og Sony-sensor gir video av høy kvalitet under alle lysforhold. Objektivet har vidvinkel på 135
grader, da fanger den fem veibaner med veikanten.

The hybrid recordes in Full HD resolution with support for bit rates up to 20 Mbps. Multi-lens glass
optics and a Sony sensor provide high quality video in any lights. A wide viewing angle of 135
degrees allows you to cover five roads lanes and the side of the road.

 

INCREASED HORN

På grunn av den utbredte bruken av lav-effekt politiradarer er et spesielt forstørret horn installert i
enheten for å sikre pålitelig mottak av signaler mot “unnvikende” politiradarer. Den spesielle “Turbo”-modusen
er spesielt effektiv mot slike radarer. Det er opprettet en spesiell hastighetsinnstilling for det – “Auto
turbo ”, som automatisk slår på“ Turbo ”-modus når den innstilte hastigheten er nådd.

Due to the widespread use of low-power police radars a special enlarged horn is installed in the

device to ensure reliable reception of signals against “elusive” police radars. The special “Turbo” mode
is especially effective against such radars. A special speed setting has been created for it – “Auto
turbo”, which automatically turns on the “Turbo” mode when the set speed is reached.

 

WORLD WIDE GPS

Enheten har en innebygd base av radarer og kameraer fra hele verden: Europa, USA,
Israel, SNG, Tyrkia, Midtøsten, Australia, Usbekistan, Kasakhstan, Russland etc.

Databasen inneholder data om mer enn hundre tusen radarer.

Oppdateringer finner sted månedlig på nettstedet neoline.com.

The device has a built-in base of radars and cameras from all over the world: Europe, USA,

Uzbekistan, Kazakhstan, Israel, CIS, Turkey, the Middle East, Australia, etc. The database includes data on more than one hundred thousand radars. Updates take place monthly on the neoline.com
website.

 

HOT KEY

Brukeren kan uavhengig angi funksjonaliteten til denne knappen: endre lysstyrken på skjermen,
legge til / fjerne en farlig sone eller en stillhetssone, starte et nødopptak av video.

The user can independently set the functionality of this button: changing the display brightness,

adding / removing a Dangerous Zone or a Silence Zone, starting an emergency video recording.

 

CPL FILTER

Brukeren følger med enheten og finner et unikt CPL-filter spesielt designet for NEOLINE
X-COP 9300s hybrid. Det er nødvendig for effektivt å eliminere solblendinger og refleksjon av dashboardet i frontruten.

Included with the device, the user will find a unique CPL filter specially designed for the NEOLINE

X-COP 9300s hybrid. It is necessary to effectively eliminate sun glare and vehicle panel reflection
from the windshield.

 

DISPLAY ALERTS

I deteksjonsmodus gir skjermen lettlest informasjon:
– type politiradar
– type trafikkontroll
– avstand til GPS -punktet
– gjennomsnittshastighet
– fartsgrense
– gjeldende bilhastighet
– typen innkommende signal
– signalstyrke
– å gå inn i en faresone eller en stille sone

 

In the detection mode, the display provides easy-to-read information:

– type of police radar
– type of traffic control
– distance to the GPS point
– avarage speed
– speed limit
– current vehicle speed
– type of incoming signal
– signal strength
– entering a danger zone or silent zone

 

MADE IN КOREA

NEOLINE X-COP 9300s er utviklet av ledende koreanske eksperter innen
elektronikk for kjøretøy for å forbedre førersikkerheten.
NEOLINE X-COP 9300s er den perfekte kombinasjonen av koreansk kvalitet og pålitelighet.

NEOLINE X-COP 9300s is a development by leading Korean experts in the field of automotive

electronics, aimed at improving driver safety.
NEOLINE X-COP 9300s is the perfect combination of Korean quality and reliability.

 

 

Denne modellen har også “Parking mode” eller  “Sentry Mode”  , eller på godt norsk “Parkeringsvakt”*

Dette består av bevegelses-sensorer som registrerer mistenkelige bevegelser foran linsen når bilen er parkert.

 

*OBS! ” Parking mode” – Dette krever “proff-instalasjon” for at kamera skal gå i aktiv modus når tenning er avslått, kamera må da tilkobles til et konstant-strøm punkt.

Kabel for proff instalasjon følger med på X-COP 9100s GT

Tekniske spesifikasjoner:

Specifications
 • 2 “TFT display
 • Resolution Full HD 1920×1080 (30 fps)
 • Matrix SONY
 • Viewing angle 135 °, 6 glass lenses
 • Video format: MP4
 • Time of emergency recording: before the incident 5 sec, after 25 sec
 • Built-in supercapacitor
 • Support for Micro SD memory card up to 128 GB
 • Rotate the device to the salon
 • Loop recording
 • Automatic night mode video recording
 • Built-in multifunctional video player
 • Display brightness
 • Auto-fade display
 • 2 screen saver modes: speedometer and dark
 • Audio recording
 • Change video quality (bitrate)
 • Sharpness, contrast, exposure
 • Wide dynamic range (WDR)
 • Sensitivity of the G-sensor in motion and in parking mode
 • Sensitivity of the motion sensor in parking mode
 • Parking mode
 • Length of a single video; Voice alert about satellites
 • Time synchronization by GPS
 • Display of date, time, speed, car plate number on the video
 • Automatic shutdown of hybrid in parking mode when voltage drops
 • Voice prompts in English, Russian and Lithuanian
 • Default settings
 • Formatting the memory card
 • Self-distribution of the memory card volume between the Driving, Event, Parking folders
 • Display of software version
 • Updating software and GPS database using Micro SD memory card
 • Working temperature from -10 ° to + 60 °
 • Input voltage: DC 12-24V
 • Current consumption: 240-600 mA
 • Made in Korea
 • Warranty: 24 months
 • Z-signature filter
 • Detection of signals of a wide frequency range (K, Laser, Ka, M, G)
 • GPS base of police radars around the world
 • Notification about traffic control cameras (OT lane, “in the back”, roadside, inter- section, zebra crossing)
 • Voice notification about 45 types of stationary radars
 • Display on the display of the current distance to the camera / speed / permitted speed / average speed / signal strength / camera name / type of traffic control
 • Sensitivity modes: City / Highway / Turbo / X-COP
 • Ability to disable the K range in the “City” mode
 • K band settings: wide, narrow, super narrow
 • Auto mute
 • Disable audio and voice alerts for GPS and RD based on speed
 • Disable all sound and voice alerts
 • Disable GPS base
 • Disable radar module
 • Priority of GPS or radar module
 • Automatic activation of the “Turbo” mode
 • Adding a Zone of Silence and a Dangerous Zone
 • Setting the radius of the Silence Zone and the Dangerous Zone
 • Permissible overspeeding
 • Maximum speed
 • Range of GPS alerts based on speed, by value in the database GPS or by the set parameters
 • Signal on passage
 • Metric km / h or mph
 • Disable specific types of GPS points
 • Removing all Zones of Silence and Dangerous Zones
 • Detection range up to 1.5 km
 • VG-2 detection protection

Esken inneholder:

 • Hybrid Neoline X-COP 9300s
 • CPL filter
 • Smart Click Plus aktiv holder med konstant lading, festes med 3M tape
  • Hurtig til/frakobling – enkel demontering av  enhet , holder og strømkabel blir sittende
 • Strømkabel for sigaretttenner-kontakt
 • Neoline 3 pins kabel med sikring, kontinuerlig 12V for parkeringsmodus til bilens elektriske nettverk
 • Quick start Guide

 

Veibel as anbefaler alltid forbrukere å sjekke lokale bestemmler vedrørende bruk av radar-detektor og bilkamera.

Land i europa har forskjellige lover og regler og alltid fornuftig og spørre lokel politi om hva er tillatt.

Forsikringselskaper oppfordrer å benytte dashCam da opptak kan være avgjørende for skyldspørsmål i trafikksituasjoner og ikke minst kan det forenkle saksbehandlingen.

Se artikler her : Sandefjords Blad

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “NEOLINE X-COP 9300s – hybrid (dashCam/radardetektor)”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.